βιοκαύσιμα

Πρόσφατα μια νορβηγική ναυτιλιακή εταιρεία ανακοίνωσε ότι στόχος της είναι τα πλοία της να κινούνται με βιοκαύσιμα μέχρι το 2050.

Η πρώτη πτήση στον κόσμο με βιοκαύσιμα πραγματοποιήθηκε μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Αυστραλίας.