Βενετία κανάλια

Μια εντελώς διαφορετική εικόνα εμφανίζει η Γαληνοτάτη με το νερό να έχει υποχωρήσει περισσότερο από μισό μέτρο