Στρουμφ κομμουνιστές

Υπάρχουν χαρακτηριστικά που οδηγούν πολλούς στο συμπέρασμα ότι τα Στρουμφ ασπάζονται την κομμουνιστική ιδεολογία.