Σπίτι Θεοδωράκη

Δεν συνηθίζουμε να αναφερόμαστε σε θέματα που άπτονται της πολιτικής, αλλά διαπιστώσαμε κάτι που μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση.