σημαντικές πλατείες

Εκεί ξεκίνησαν επαναστάσεις, γεννήθηκαν έρωτες και αποτελούν ορόσημο των πόλεων όπου βρίσκονται…