πέτρινα γεφύρια

Συνολικά υπολογίζεται πως 55 πέτρινα γεφύρια ενώνουν τις δύο όχθες του Άραχθου

Τα πέτρινα γεφύρια της βόρειας Ελλάδας είναι διαμάντια της λαϊκής τέχνης που συνδυάζονται όμορφα με το περιβάλλον τους.

Γοητευτικά «κομμάτια» της ιστορίας που στέκουν αγέρωχα στο χρόνο.