παράξενες παραδόσεις

Οι παραδόσεις συναποτελούν τον πολιτισμό ενός λαού και πολλές από αυτές τηρούνται ευλαβικά κάθε χρόνο.

Παράξενες άυλες πολιτιστικές παραδόσεις που έχουν αναγνωριστεί και προστατεύονται από την UNESCO

Οι άνθρωποι σε διάφορα σημεία του κόσμου έχουν πολύ παράξενες προκαταλήψεις, απίθανες πολλές φορές…