ορθογραφία Οκτώβριος

Ο Οκτώβριος γράφεται χωρίς «μ» και είναι ένα από τα συνηθισμένα λάθη που κάνουν πολλοί γραπτά αλλά και προφορικά.