Κροατία χωριά

Το όνομά του στα Κροατικά μπορεί να σημαίνει «άσχημο χωριό», ωστόσο η εμφάνισή του άλλα δείχνει…