καινούριες πόλεις

Πριν από 50 χρόνια τίποτα σχεδόν δεν υπήρχε εκεί που σήμερα βρίσκονται 10 τεράστια πληθυσμιακά κέντρα και σημαντικά γρανάζια της οικονομικής ανάπτυξης!