εναλλακτικοί ταξιδιωτικοί προορισμοί

Η λύση που προτείνει στο πρόβλημα του υπερτουρισμού το National Geographic, είναι οι διακοπές σε άλλους εξίσου, όμως, εντυπωσιακούς προορισμούς.