διατροφή Αρχαίων Ελλήνων

Πολλές από τις σημερινές τροφές ήταν εντελώς άγνωστες στην αρχαία εποχή, ενώ οι συνήθειές μας όσον αφορά τη διατροφή διαφέρουν σημαντικά.