διάσημα ρολόγια

Με την πάροδο του χρόνου κάποια από αυτά τα ρολόγια μετατράπηκαν σε αντιπροσωπευτικό σύμβολο της πόλης για την οποία έχουν χτιστεί.