χρώμα 2018

H αυθεντία στην επιστήμη του χρώματος σε παγκόσμιο επίπεδο, η Pantone, μόλις ανακοίνωσε ποιο είναι το χρώμα του 2018.