Αρχαίες γραφές

Η εφαρμογή δέιχνει πώς γραφόταν το όνομά σου στη Γραμμική Β’, τη γραφή της Αρχαϊκής εποχής, της Κλασικής αρχαιότητας, της Πρωτοβυζαντινής περιόδου και της Βυζαντινής εποχής.