Όφις

Με διαφορετική δυναμική το καθένα και σε διαφορετικές χρονικές περιόδους έπαιξαν καταλυτικό ρόλο στην πορεία του κόσμου!