όφελος

Παρά το γεγονός ότι μακροπρόθεσμα το κάπνισμα είναι ένα «εισιτήριο» πρόωρου θανάτου, ο καπνός που κλείνεται μέσα στο χαρτί μπορεί να περιέχει ουσίες με πραγματικά μεγάλη θεραπευτική αξία.