όπλα

Η φύση είναι κατά της βίας, έτσι όπως παρουσιάζεται μέσα από τα μάτια του καλλιτέχνη!

Εκτός από πολύχρωμες και ωραιότερες γειτονιές στον κόσμο υπάρχουν και αυτές που είναι τις περισσότερες φορές απειλητικές για τη ζωή των ανθρώπων…