ωραία αεροδρόμια

Τα πιο εντυπωσιακά αεροδρόμια, βρίσκονται συγκεντρωμένα στο βιβλίο «Η τέχνη του Αεροδρομίου», δίνοντας την αίσθηση μοντέρνων μουσείων τέχνης.