ψηλότερα κτήρια

Ποια είναι τα κτήρια που βρίσκονται πίσω από τον Πύργο Αθηνών και ποιο είναι το ύψος τους; Πού βρίσκεται η υψηλότερη κατασκευή στην Ελλάδα;

Οι ενός χιλιομέτρου ψηλοί Phoenix Towers θα χτιστούν σε ένα νησί, που θα φτιαχτεί στη λίμνη, που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης Wuhan.