Ψηλότερα αγάλματα

Υπάρχουν αγάλματα αλλά υπάρχουν και κολοσσιαία αγάλματα!

Εντυπωσιακά αγάλματα από όλο τον κόσμο. Τα περισσότερα από αυτά αποτελούν σημείο αναφοράς για τις χώρες τους και αναφέρονται κυρίως σε εθνικές ή θρησκευτικές παραστάσεις.