χρήστης

Στην περίπτωση της χρήσης ναρκωτικών ουσιών το ΠΡΙΝ και το ΜΕΤΑ είναι ιδιαίτερα διδακτικό!

Μεγάλος αριθμών χρηστών, είναι η αλήθεια, γι’ αυτό και ο κατάλογος που ακολουθεί έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον…