χλωρίδα

Η βιοποικιλότητα περιλαμβάνει όλα τα φυτικά και ζωικά είδη του πλανήτη, με βάση τις γενετικές τους διαφορές και τα οικοσυστήματα όπου σχηματίζουν οι διασυνδεδεμένες κοινότητές τους.

Ο αριθμός των φυτών υπολογίζεται σε περίπου 390 χιλιάδες!

Έως και το 50% των δειγμάτων πανίδας και χλωρίδας που διατηρούνται στα μουσεία Φυσικής Ιστορίας έχουν καταχωρηθεί με λανθασμένη επιστημονική ονομασία, σύμφωνα με «συντηρητικές εκτιμήσεις» βρετανικής μελέτης.