χημικό στοιχείο

Συμπληρώνεται σιγά-σιγά ο περιοδικός πίνακας. Ιάπωνες ερευνητές κατόρθωσαν να παραγάγουν το στοιχείο 113 στον επιταχυντή τους.

Ποια θα ήταν η αντίδρασή σας εάν το κουτάλι με το οποίο ανακατεύατε το τσαγάκι σας έλιωνε σιγά σιγά; Μα είναι ποτέ δυνατόν; Η απάντηση στη συνέχεια…