χημικές αντιδράσεις

Έκρηξη χρωμάτων σε slow motion κίνηση που προκαλούν ευφορία!

Σε πολύ κοντινά πλάνα οι χημικές αντιδράσεις μοιάζουν στο φακό σαν μικρά έργα Τέχνης!