Χημεία

Ένα χωριό με μεγάλη… χημική ιστορία!

Η Χημεία και η φωτογραφία συναντιούνται σε ένα εξαιρετικό βίντεο!

Τα βιβλία Χημείας σε όλο τον κόσμο θα πρέπει να αλλάξουν…

Η βρετανική Βασιλική Εταιρεία Χημείας προσφέρει 1.250 ευρώ σε όποιον βρει την απάντηση!