Χειραψία

Μια γυναίκα και η χαριτωμένη μαύρη γάτα της μας αποδεικνύουν περίτρανα, στο βίντεο που ακολουθεί, ότι έχουν γερούς δεσμούς φιλίας.

Η δύναμη της χειραψίας είναι ένας απλός τρόπος πρόγνωσης του κινδύνου για την καρδιά…

Ο παραδοσιακός τρόπος, κατά τον οποίο οι δύο παλάμες εφάπτονται, είναι υπεύθυνος για τη μετάδοση μικροβίων και ασθενειών.

Σφίξτε το χέρι άφοβα – η χειραψία δεν παρουσιάζει υψηλό κινδυνο για τη μετάδοση παθογόνων μικροβίων.