Χανιά

Το οίκημα – κιόσκι στην αρχή, στο κέντρο του Κήπου, υπήρξε ο πυρήνας της καλλιτεχνικής κίνησης της πόλης και αυτό συνεχίζει να κάνει μέχρι σήμερα.

Επιλέχθηκε από τους ειδικούς στη NASA για να δημοσιευτεί ως η Earth Science Picture of the Day…