Φόρτιση με ομιλία

Μπαταρία κινητών τηλεφώνων η φωνή μας. Νέα τεχνολογία επιτρέπει την φόρτιση μέσω της ομιλίας.