φωτεινός καταρράκτης

Πολύχρωμες λάμπες neon τοποθετήθηκαν σε συγκεκριμένα σημεία της ροής του νερού και φώτισαν τους καταρράκτες!