φυσική ιστορία

Έως και το 50% των δειγμάτων πανίδας και χλωρίδας που διατηρούνται στα μουσεία Φυσικής Ιστορίας έχουν καταχωρηθεί με λανθασμένη επιστημονική ονομασία, σύμφωνα με «συντηρητικές εκτιμήσεις» βρετανικής μελέτης.