φυσικές γέφυρες

Όταν η φύση αναλαμβάνει το ρόλο του αρχιτέκτονα και σχηματίζει πέτρινα γεφύρια που ενώνουν τις όχθες ποταμών, συνδέουν δύο πλαγιές η απλά δημιουργούν ένα πέρασμα.

Οι ρίζες δύο υπεραιωνόβιων δέντρων μπλέκονται μεταξύ τους και δημιουργούν μια φυσική γέφυρα 30 μέτρων!