φούσκα

«Ελάχιστη ενέργεια και λίγα υλικά αλλά μεγάλη άνεση και μέγιστη αλληλεπίδραση με το φυσικό περιβάλλον»! Αυτή είναι η φιλοσοφία της νέας πρότασης για πολυτελείς διακοπές