φουτουριστική πόλη

Συνδυασμός αστικής δόμησης και φυσικού περιβάλλοντος το οικιστικό project του μέλλοντος…