φινλανδικό εκπαιδευτικό σύστημα

Τα «δασικά νηπιαγωγεία» της Φινλανδίας υιοθετούν μια διαφορετική προσχολική εκπαίδευση χρησιμοποιώντας τον φυσικό κόσμο στην πρόωρη σχολική διδασκαλία.