Φινλανδία πρόστιμο

Στη Φινλανδία τα πρόστιμα για παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας είναι ανάλογα με το ετήσιο εισόδημα που δηλώνει ένα φυσικό πρόσωπο!