φιγούρες τράπουλας

Οι φιγούρες δεν είναι τυχαίες αλλά αναφέρονται σε συγκεκριμένες ιστορικές ή μυθικές μορφές.

Με μια πρώτη ματιά η τράπουλα δεν φαίνεται να έχει καμία σχέση με το χρόνο, τις μέρες ή τους μήνες. Κι, όμως, με μια δεύτερη πιο «μαγική» ματιά, συνδέονται απόλυτα!