φανταστικοί κόσμοι

Η οπτικοποίηση φανταστικών κόσμων από έναν ζωγράφο…

Παίζοντας με τις εικόνες ανάμεσα στο πραγματικό και στο φανταστικό το αποτέλεσμα είναι… εντυπωσιακό!