υπόγειο ποτάμι

Βρίσκεται κάτω από μια οροσειρά και εκτείνεται σε οκτώ… μαγευτικά χιλιόμετρα!

Συνδέεται με τον πολιτισμό των Μάγια και αποτελεί ένα από τα πιο εντυπωσιακά φυσικά «θαύματα» του κόσμου!