υπόγειος ποταμός

Κι όμως κάτω από τη βρετανική πρωτεύουσα ρέει ένας άγνωστος στους περισσότερους ποταμός!

Θα μπορούσε κάλλιστα να έιναι ένα από τα… θαύματα του κόσμου!

Συνδέεται με τον πολιτισμό των Μάγια και αποτελεί ένα από τα πιο εντυπωσιακά φυσικά «θαύματα» του κόσμου!