υγρότοπος

Για πρώτη φορά θα δημιουργηθεί ένας χώρος αποκλειστικά για τα πτηνά…

Ενδιαίτημα για ερωδιούς αλλά και μια όαση στο αστικό περιβάλλον αποτελεί δίχως αμφιβολία το Πάρκο Yanweizhou στην Κίνα…