τόπος

Τοπωνύμια με 45, 58 ακόμη και 85 γράμματα που αποτελούν… γλωσσοδέτη όχι μόνο για τους τουρίστες αλλά και για τους ντόπιους!