τυφώνες

Τα ονόματα των τυφώνων, όπως και των κακών του πλανήτη, έχουν λίγες συλλαβές και μένουν χαραγμένα στη μνήμη μας.

Συνολικά 145 ανεμοστρόβιλοι και υδροσίφωνες, καταγράφηκαν στην Ελλάδα το 2017.

…τότε αστραπές, βροντές, τυφώνες, ανεμοστρόβιλοι και σύννεφα λαμβάνουν τους πρωταγωνιστικούς ρόλους και εντυπωσιάζουν!

Κι ας είναι πολύ πιο φονικοί από αυτούς που έχουν αντρικά ονόματα!