Τρεις μαγοι

Οι Τρεις Μάγοι αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παράδοσης για τη γέννηση του Ιησού.

Πόσοι είπατε; Τρεις; Επειδή, δηλαδή, τα δώρα ήταν τρία, τρεις έπρεπε να είναι και οι μάγοι;