τρίχωμα

Υπάρχουν πολλές θεωρίες οι οποίες προσπαθούν να εξηγήσουν τους λόγους για τους οποίους τα πάντα έχουν ασπρόμαυρο χρώμα.