ταχυδρομεία

Αν και σήμερα η τεχνολογία έχει καταστήσει σχεδόν άχρηστα τα ταχυδρομεία, έχουν υπάρξει ζωτικής σημασίας καθόλη τη διάρκεια της ιστορίας.

Σε μια εποχή που οι άνθρωποι δεν στέλνουν πλέον γράμματα αυτά τα ιστορικά κτήρια παραμένουν στη θέση τους για να υπενθυμίζουν την επικοινωνία σε άλλες χρονικές στιγμές…