τέρας του Λοχ Νες

Μια νέα ανατρεπτική θεωρία για το τέρας του Λοχ Νες «ρίχνουν στο τραπέζι» Βρετανοί επιστήμονες, υποστηρίζοντας ότι το τέρας του Λοχ Νες είναι ένα σπάνιο φυσικό φαινόμενο!