σύννεφα καταιγίδας

Σύννεφα φέρνουν καταιγίδα και οι εικόνες στον ουρανό είναι απίθανες.