σχολική τάξη

Ένας μαθηματικός σκέφτηκε να βοηθήσει τους μαθητές να μην βαριούνται στο μάθημα…

Οι μαθητές καλλιεργούν λαχανικά και φτιάχνουν μ’ αυτά τις σαλάτες τους!