σχολικές τάξεις

Το μάθημα γίνεται σε αίθουσα, βάρκα, ακόμα και στον δρόμο και δείχνει πώς διαφέρουν οι σχολικές αίθουσες ανά τον κόσμο…

Ασπρόμαυρες φωτογραφίες από ελληνικά σχολεία αρκετές δεκαετίες πριν όταν η ποδιά και η κορδέλα στα κορίτσια αλλά και τα κοντά παντελονάκια στα αγόρια κυριαρχούσαν.

Οι διαφορές στους χώρους εκπαίδευσης ανά τον κόσμο είναι εντυπωσιακές!

Ένα Δημοτικό σχολείο στην Καλιφόρνια δίνει προτεραιότητα στην «εξωτερική» μάθηση, βγάζοντας το 50% των τάξεων στο προαύλιο, δημιουργώντας πρωτότυπες τάξεις κάτω από τον ήλιο!